GŁÓWNY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KANCELARII.

Siedziba naszej Kancelarii znajduje się w samym centrum miejscowości Wrocław. Główna zakres działalności Kancelarii skupia się wokół szeroko pojętego PRAWA GOSPODARCZEGO. Szczególny nacisk kładziemy na prawo upadłościowe, w tym restrukturyzacja i upadłość konsumencka. Windykacja należności, jaką oferujemy obejmuje polubowne postępowanie przedsądowe, przez postępowanie sądowe aż do egzekucji komorniczej. Specjalizujemy się także w tematyce prawo transportowe, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Konwencja CMR. Pomagamy Firmą transportowym w doborze odpowiedniego ubezpieczenia, znanego, jako ubezpieczenie OCP.

Obok prawa gospodarczego, ważne miejsce w działalności Kancelarii zajmuje PRAWO ADMINISTRACYJNE, w tym postępowanie sądowoadministracyjne. Reprezentujemy naszych klientów przed organami i sądami administracyjnymi. Mamy bogate doświadczenie w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym odszkodowania za przejęcie nieruchomości, opłata adjacencka, aktualizacja opłaty rocznej czy przekształcenie użytkowania wieczystego.

post