Restrukturyzacja firmy

Nasza kancelaria zajmuje się restrukturyzacją firm, która ma za zadanie uchronić je przed upadłością oraz problemami finansowymi. Proces polega na przygotowaniu realnej propozycji układowej, a następnie przekonaniu do niej wierzycieli oraz sądu. Zmiany restrukturyzacyjne mogą dotyczyć aktywów firmy, jej organizacji lub kapitału. Wszystkie działania, które podejmujemy są regulowane przepisami w ustawie prawa restrukturyzacyjnego.

Wybór postępowania restrukturyzacyjnego

Przed rozpoczęciem wdrażania jakichkolwiek zmian należy wybrać rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, który przyniesie najlepsze efekty w przypadku danego przedsiębiorstwa. Dostępne możliwości to:

  • postępowanie sanacyjne,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie o zatwierdzeniu układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

W ramach naszych działań oferujemy pomoc przy podjęciu odpowiedniej decyzji, a następnie przystępujemy do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego, od której w dużej mierze zależy wynik postępowania. Zajmujemy się również redukcją etatów, renegocjacją umów oraz spłaty wierzycieli, oraz prowadzeniem sporów sądowych lub administracyjnych, a także pomagamy eliminować błędy wewnątrz firmy. Na potrzeby klientów możemy zająć się również sporządzeniem analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa.