Obsługa prawna firm

Nasza Kancelaria zajmuje się obsługą prawną firm. Pomagamy spółkom handlowym, osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, a także spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. Oferujemy także stałą obsługę prawną przedsiębiorców. Takie rozwiązanie pozwala obniżyć koszty współpracy z radcami, a także zapewnić firmie wiele usług w ramach jednej umowy. Przedsiębiorcom, którzy zdecydują się skorzystać z tej usługi, gwarantujemy pełną dostępność radcy prawnego. Dzięki temu będą mogli Państwo szybko i sprawnie rozwiązać problemy, które nagle pojawią się w firmie. Koszty usług ustalamy indywidualnie z każdym inwestorem, biorąc pod uwagę wielkość spółki oraz liczbę i rodzaj spraw do rozpatrzenia. Swoją pomoc oferujemy również przedsiębiorcom, których firmy borykają się z problemami – zajmujemy się restrukturyzacją firm oraz upadłością przedsiębiorstw. Składamy wszelkie niezbędne wnioski i reprezentujemy naszych klientów przed sądem czy wierzycielami.

podpisywanie-umowy

Co oferujemy w ramach obsługi prawnej firm?

W ramach obsługi prawnej firm nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz potrzeb klienci mogą liczyć na:

  • prowadzenie procesów windykacji należności na drodze polubownej i sądowej - odzyskujemy długi wynikające z niespłaconych pożyczek, kar, zaległych faktur, starych czynszów i niedotrzymanych umów,
  • nadzorowanie egzekucji komorniczej – w przypadku problemów z odzyskaniem należności kierujemy wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i monitorujemy działania organów,
  • rejestrację podmiotów gospodarczych oraz zmian w KRS/ewidencji działalności gospodarczej – staramy się odciążyć naszych Klientów i załatwiamy formalności. Dzięki obsłudze prawnej firm przedsiębiorca może skupić się na prowadzeniu inwestycji, podczas gdy nasza Kancelaria bierze na siebie odpowiedzialność za to, by odpowiednie podmioty państwowe miały aktualne dane na temat spółki,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów, a także statutów spółek, fundacji, stowarzyszeń, regulaminów i dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • reprezentowanie interesów przedsiębiorcy przed sądami i organami administracyjnymi – dopilnujemy, by wszystko było uregulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki (art. 299 k.s.h.),
  • pomoc w zakresie prawa transportowego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przewozowych i Konwencji CMR - przygotowujemy dokumentację konieczną do uzyskania licencji transportowej oraz pomoc w doborze odpowiedniego ubezpieczenia OCP (odpowiedzialności cywilnej przewoźnika).