Kancelaria windykacyjna - Wrocław

Aby firma mogła funkcjonować płynnie pod względem finansowym, nie powinna mieć zaległych opłat za usługi. Niestety, tak się zdarza. Nie wszyscy Klienci płacą w wyznaczonym terminie, w wyniku czego działalność może przynosić straty. W takiej sytuacji zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne mogą zgłosić się do Kancelarii w celu wszczęcia procesu windykacyjnego. Zajmiemy się wszystkimi niezbędnymi formalnościami oraz przeprowadzimy pełne postępowanie mające na celu odzyskanie należności. Podczas działań windykacyjnych staramy się nie tylko odzyskać pieniądze naszych Klientów, ale też działać w taki sposób, by nie zepsuć ich relacji z kontrahentami.


Windykacja należności - etapy postępowania

Windykacja należności jest niezbędna, aby zapewnić firmie płynność finansową, a co za tym idzie – szansę na przetrwanie. Nasza Kancelaria windykacyjna oferuje kompleksową pomoc w tym zakresie, jeśli nie mogą Państwo odzyskać zaległych pożyczek, kar czy niezapłaconych czynszów. Pomożemy przeprowadzić proces windykacji należności, który można podzielić na trzy główne etapy:

 • rozwiązanie polubowne (przedprocesowe) sprawy,
 • postępowanie sądowe (procesowe),
 • windykacja egzekucyjna (komornicza).

podpisywanie-umowy

Poszczególne etapy różnią się charakterem stosowanych rozwiązań w walce o odzyskanie należności. Oprócz windykacji przeprowadzamy liczne działania mogące poprawić sytuacją prawną przedsiębiorstwa. Nasza Kancelaria zapewnia obsługę prawną firm.

 

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna rozpoczyna się od poinformowania dłużnika, że zalega ze zwrotem należności oraz że zatrudniono specjalistów, którzy w takich sytuacjach pomagają odzyskiwać pieniądze. Wraz z tą informacją zostaje przekazane stosowne pismo wzywające do zapłaty oraz wzmianka o możliwości poniesienia wyższych kosztów, jeśli sprawa trafi do sądu. Ten etap windykacji pozwala dłużnikowi zrozumieć, że czas na zapłatę się skończył, a wierzyciel jest gotowy skierować sprawę do sądu. Strach przed dodatkowymi kosztami i urzędami państwowymi może skłonić go do jak najszybszego uiszczenia zaległości. Jeżeli zwłoka dłużnika była spowodowana jedynie chęcią zdobycia czasu potrzebnego na pozyskanie środków na spłatę, można podpisać ugodę, w której strony ustalą nowy termin rozliczenia zaległych opłat. Windykacja polubowna jest bardzo ważnym etapem, jeśli wierzycielowi zależy na zachowaniu dobrych stosunków z dłużnikiem.

 

Windykacja sądowa i egzekucyjna

Etap windykacji sądowej zaczyna się jeszcze przed skierowaniem sprawy do odpowiednich organów. Najpierw należy zebrać potrzebną dokumentację (np. wypowiedzenia umowy dłużnika) i dobrze przygotować się do procesu. Zaniedbanie drobnego szczegółu przed wszczęciem postępowania może skutkować przegraniem sprawy. Po odpowiednim przygotowaniu można skierować pozew do sądu. Nasza Kancelaria reprezentuje Klienta w trakcie postępowania i dąży do tego, by uzyskać wyrok lub nakaz zapłaty.

Ostatni etap odzyskania zaległych pieniędzy stanowi skierowanie sprawy do komornika. Windykacja egzekucyjna tylko w nielicznych przypadkach odbywa się poprzez zawłaszczenie cennych ruchomości bądź nieruchomości. W pierwszej kolejności próbuje się jednak dokonać egzekucji z rachunku bankowego. To działanie jest skuteczne oczywiście tylko wtedy, gdy dłużnik posiada jakiekolwiek środki w banku.

 

Opłaty

Koszty prowadzenia spraw windykacyjnych uzależnione są od wielu czynników. Opłaty sądowe zależą od kwoty dochodzonego roszczenia. Jeżeli dochodzimy roszczenia, którego wartość nie przewyższa kwoty 20 000,00 zł wówczas opłata od pozwu jest stała i wynosi odpowiednio:

 1. do 500,00 zł – 30,00 zł
 2. ponad 500,00 zł do 1 500,00 zł – 100,00 zł
 3. 1 500,00 zł do 4 000,00 zł – 200,00 zł
 4. 4 000,00 zł do 7 500,00 zł – 400,00 zł
 5. 7 500,00 zł do 10 000,00 zł – 500,00 zł
 6. 10 000,00 zł do 15 000,00 zł – 750,00 zł
 7. 15 000,00 zł do 20 000,00 zł – 10 000,00 zł

Jeżeli wartość dochodzonego roszczenia przewyższa kwotę 20 000,0 zł to opłata sądowa wynosi 5 % wartości tego roszczenia.

Stawka honorarium radcy prawnego też uzależniona jest od kwoty, jaką zalega dłużnik:

 • 90,00 zł – długi do 500,00 zł
 • 2 70,00 zł – długi do 1500,00 zł
 • 9 00,00 zł – długi do 5000,00 zł
 • 1 800,00 zł – długi do 10 000,00 zł
 • 3 600,00 zł – długi do 50 000,00 zł
 • 5 400,00 zł – długi do 200 000,00 zł
 • 10 800,00 zł – długu do 500 000,00 zł
 • 15 000,00 zł – dług do 2 000 000,00 zł
 • 25 000,00 zł – dług powyżej 5 000 000,00 zł