Odszkodowania - pomoc radcy prawnego

Nasza Kancelaria świadczy szerokie usługi w zakresie egzekwowania odszkodowań w obrębie Wrocławia i okolic. Mamy doświadczenie w dochodzeniu zarówno odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, jak i w zakresie odszkodowań za szkody na osobie. W imieniu naszych Klientów dochodzimy między innymi:

 • zadośćuczynienia za doznane krzywdy,
 • zwrotu kosztów leczenia, opieki i rehabilitacji,
 • zwrotu utraconych dochodów,
 • zdpowiedzialności na przyszłość,
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb,
 • renty wyrównawczej w związku z częściową bądź całkowitą utratą możliwości zarobkowych,
 • odszkodowania za śmierć osoby najbliższej,
 • odszkodowania w związku ze znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej.
 • odszkodowania za uszkodzony bądź skradziony pojazd.

Pomagamy również w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego. Świadczenie to przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku lub kolizji drogowej, o ile osoba ta nie jest sprawcą zdarzenia. Obejmuje zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe. Celem odszkodowania jest w tym przypadku rekompensata finansowa szkody, która powstała po stronie poszkodowanego. Nasza kancelaria chętnie zajmie się formalnościami związanymi z dochodzeniem odszkodowania komunikacyjnego, a także zapewni kompleksową pomoc w jego uzyskaniu. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

 

Kto pokrywa roszczenia z tytułu odszkodowania komunikacyjnego?

Obowiązek wypłaty odszkodowania komunikacyjnego spoczywa na zakładzie ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia ma wykupioną polisę OC. Świadczenie to przysługuje każdemu uczestnikowi zdarzenia, w tym rowerzystom, pieszym, osobom jadącym w samochodzie poszkodowanego kierowcy oraz pasażerom przebywającym ze sprawcą wypadku w jego pojeździe. W przypadku zdarzenia drogowego, spowodowanego z winy kierowcy zespołu pojazdów mechanicznych (np. samochodu osobowego z przyczepą) odszkodowaniem komunikacyjnym w zależności od okoliczności wypadku koszty powinny zostać pokryte albo z OC przyczepy, albo z OC pojazdu ciągnącego.

W szczególnych przypadkach obowiązek pokrycia roszczeń finansowych spoczywa na Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Dzieje się tak, gdy odszkodowanie komunikacyjne nie może zostać wypłacone przez firmę ubezpieczeniową. Najczęściej występującymi przyczynami takiego stanu rzeczy są:

 • brak obowiązkowej polisy OC sprawcy,
 • nieznajomość tożsamości sprawcy (np. gdy winny wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia),
 • ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczającego sprawcę.

Jeśli ubezpieczyciel odmówił wypłaty bądź wypłacił Państwu odszkodowanie w kwocie, która jest zaniżona – serdecznie zapraszamy do kontaktu. Analiza sprawy jest bezpłatna.

uścisk dłoni