Sprawy spadkowe i darowizny – radca prawny

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie krajowego prawa spadkowego oraz regulacji, dotyczących przekazywania i przyjmowania darowizn, a także pomoc prawną w sprawach, dotyczących podatku od spadków i darowizn. Specjalizujemy się w reprezentacji osób fizycznych w sprawach z obszaru prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego i administracyjnego przed:

 • sądem cywilnym,
 • sądem administracyjnym,
 • Sądem Najwyższym,
 • Trybunałem Konstytucyjnym,
 • urzędami.

W ramach świadczonych usług  z zakresu prawa cywilnego prowadzimy również negocjacje w imieniu mocodawcy, a także postępowanie przed sądem lub notariuszem, zmierzające do ustalenia kręgu uprawnionych do dziedziczenia po spadkodawcy.

 

Komu przysługuje spadek?

Prawo do spadku można nabyć na podstawie sporządzonego testamentu lub na drodze dziedziczenia ustawowego. W pierwszym przypadku beneficjentami mogą być dowolnie wskazane przez spadkodawcę osoby lub organizacje. W drugim – są to najbliżsi krewni, określeni w art. 932 Kodeksu Cywilnego. Wśród nich wymienia się dzieci, wnuki oraz prawnuki, a także małżonków, rodziców oraz rodzeństwo osoby, której majątku dotyczy sprawa. Zgodnie z polskim prawem dziedziczą oni w ściśle określonych przepisami częściach.

Niezależnie od sposobu dziedziczenia (ustawowego bądź testamentowego), warto pamiętać o przysługującemu najbliższej rodzinie prawie do zachowku. Najczęściej jest ono egzekwowane w sprawach spadkowych, w których obowiązuje sporządzony przez zmarłego testament. Radca prawny może jednak ustalić wysokość należnego zachowku również w przypadku braku tego dokumentu. Taka sytuacja ma miejsce na przykład, gdy wartość darowizn przekazanych przez spadkodawcę znacznie przewyższa wartość spadku nabywanego zgodnie z obowiązującą ustawą. Zachowek obowiązuje więc również wtedy, gdy testament nie został sporządzony, a spadek jest pusty lub o wielkości niewielkiej w porównaniu do majątku, którym zarządzał spadkodawca.

 

Sprawy spadkowe

W przestrzeni spraw spadkowych udzielamy wsparcia prawnego i konsultacji w obszarze stosunków cywilnoprawnych po śmierci człowieka. Świadczymy usługi prawne, które obejmują doradztwo i reprezentację w sprawach m.in.:

 • dziedziczenia ustawowego,
 • testamentów,
 • planowania sukcesji majątku,
 • przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • stwierdzenia nabycia spadku oraz o dział spadku,
 • zarządu spadkiem, zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza,
 • dochodzenia roszczeń o zachowek.

W myśl zasady konstytucyjnej, prawo dziedziczenia, obok prawa własności oraz innych praw majątkowych, podlega równej dla wszystkich ochronie prawnej. Udzielamy pomocy prawnej na każdym etapie postępowania spadkowego.

 

Umowa darowizny

Umowa darowizny polega na dokonaniu przez darczyńcę bezpłatnych przysporzeń majątkowych na rzecz obdarowanego. Przedmiotem umowy jednostronnie zobowiązującej, jaką jest darowizna, mogą być różnego rodzaju świadczenia, m.in.:

 • oznaczona kwota pieniężna,
 • przeniesienie własności rzeczy,
 • zwolnienie z długu,
 • zbywalne prawa majątkowe.

Co do zasady umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, jednak spełnienie świadczenia czyni darowiznę ważną pomimo braku zachowania formy szczególnej. Darowizna może być odwołana, np. w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego lub z powodu popadnięcia darczyńcy w niedostatek. Jeśli jednak darowizna jest zgodna z zasadami współżycia społecznego, wówczas nie podlega obowiązkowi zwrotu. Umowa darowizny, z pewnymi wyjątkami, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Nasza Kancelaria Prawna we Wrocławiu  udziela porad prawnych i oferuje kompleksową obsługę prawną spraw z zakresu prawa zobowiązaniowego, w tym umów przenoszących prawa. Zajmujemy się również prawną obsługą firm w szerokim obszarze spraw dotyczących umów cywilnoprawnych.