kobieta podająca dokumenty do podpisania

Podstawowe zasady dziedziczenia.To musisz wiedzieć

Na początku wskazać należy fundamentalne dla prawa spadkowego stwierdzenie, które też otwiera księgę Kodeksu cywilnego dotyczącą spadków. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W tym zdaniu zamyka się esencja instytucji dziedziczenia. Aby jest zrozumieć, można przeanalizować je słowo po słowie – od dokładnego określenia owych praw i obowiązków, przez zdefiniowanie przechodzenia i momentu śmierci, aż po wskazanie kręgu spadkobierców – osób, na które przechodzi spadek.

Czytaj więcej

spór o spadek

Najczęstsze przyczyny sporów spadkowych

Śmierć w rodzinie jest bardzo przykrym przeżyciem. Oprócz żałoby najbliżsi denata muszą zając się również kwestiami prawnymi, związanymi z dziedziczeniem majątku. Niestety nie zawsze wszystkie sprawy da rozwiązać się bez wdawania w spór z pozostałymi członkami rodziny. Istnieje kilka najczęściej powtarzających się sytuacji, które doprowadzają do rozpoczęcia sporów spadkowych.

Czytaj więcej

zepsuty samochod

Komu i kiedy przysługuje odszkodowanie komunikacyjne?

Wypadki komunikacyjne są wydarzeniem ogromnie stresującym dla wszystkich uczestników. Ze względu na coraz większą liczbę pojazdów na drogach, zwiększyła się również ilość wypadków. Z tego powodu pojawiły się obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, znane szerzej jako OC, z których możemy w określonych sytuacjach możemy otrzymać odszkodowanie komunikacyjne. Zgodnie z definicją odszkodowanie komunikacyjne przysługuje osobie poszkodowanej, która na skutek kolizji bądź wypadku drogowego doznała szkody rzeczowej lub osobowej. Jego celem jest rekompensata finansowa szkody, która powstała podczas wypadku.

Czytaj więcej

pieniądze

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyć można nieruchomość, kredyt czy samochód. Takie praktyki są coraz popularniejsze z uwagi na szereg niebezpieczeństw, które grożą zarówno dobrom materialnym, jak i ludziom. W przypadku nagłego zdarzenia wystarczy zgłosić się do ubezpieczyciela, który często pokrywa koszty, na przykład związane z remontem nieruchomości po pożarze. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Kiedy może to zrobić i jak sobie z tym poradzić?

Czytaj więcej

windykacja

Jak wygląda postępowanie windykacyjne?

Brak opóźnień w płatnościach za faktury umożliwia poprawne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Niestety często zdarza się tak, że należności płacone są z opóźnieniem albo firma ma problem z wyegzekwowaniem ich od dłużników. To z kolei może narazić przedsiębiorstwo na straty finansowe, które w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do jego upadłości. 

Czytaj więcej

należności

Jak w skuteczny sposób dochodzić należności?

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze jest ryzykiem. Mamy do czynienia z klientami, którzy opóźniają się z zapłatą należności, a niekiedy są niewypłacalni. Możemy być ostrożni i kontrolować firmy, z którymi chcemy współpracować, ale pomimo tego zawsze zdarzy się nierzetelny kontrahent, zwlekający ze spłatą zobowiązania.

Czytaj więcej

Jak przeprowadzić restrukturyzację firmy, aby ocalić ją przed upadłością?

Restrukturyzacja to proces polegający na wprowadzeniu zmian w zadłużonej firmie, które mają umożliwić jej dalsze funkcjonowanie. Prawo przewiduje kilka rodzajów restrukturyzacji, ale wszystkie opierają się na wypracowaniu odpowiedniego porozumienia z wierzycielami.

Czytaj więcej

upadłość konsumencka przy koronawirusie

Upadłość konsumencka w dobie koronawirusa. Co warto wiedzieć?

Prowadzenie firmy wiąże się nie tylko z zyskami, ale również możliwością upadłości. Szczególnie ostatnie kilka miesięcy były ogromnym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców, ponieważ koronawirus wywarł znaczący wpływ na gospodarkę. Jeśli przedsiębiorstwo całkowicie utraciło płynność finansową na skutek obecnej sytuacji, może zgłosić upadłość konsumencką. Jednak zanim się to zrobi warto wiedzieć, z czym wiąże się upadłość konsumencka.

Czytaj więcej

ogłoszenie upadłości firmy

Jak ogłosić upadłość firmy zgodnie z prawem?

Prowadzenie działalności gospodarczej o różnym profilu związana jest z ryzykiem upadłości. Problem z czasową niewypłacalnością może dotknąć każdego przedsiębiorcę. Dlatego w przypadku pojawienia problemów finansowych przedsiębiorstwo ma możliwość ogłoszenia upadłości. Zanim jednak to zrobi, właściciel firmy powinien poznać prawne aspekty i możliwości ogłoszenia upadłości.

Czytaj więcej

Temida z wagą

GŁÓWNY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KANCELARII.

Siedziba naszej Kancelarii znajduje się w samym centrum miejscowości Wrocław. Główna zakres działalności Kancelarii skupia się wokół szeroko pojętego PRAWA GOSPODARCZEGO. Szczególny nacisk kładziemy na prawo upadłościowe, w tym restrukturyzacja i upadłość konsumencka. Windykacja należności, jaką oferujemy obejmuje polubowne postępowanie przedsądowe, przez postępowanie sądowe aż do egzekucji komorniczej. Specjalizujemy się także w tematyce prawo transportowe, […]

Czytaj więcej