Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Rozwód to trudne doświadczenie, które ponadto pociąga za sobą mnóstwo konsekwencji. Niezbędne jest oczywiście dokonanie podziału majątku byłych małżonków. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Jakie są sposoby podziału majątku po rozwodzie?

Zasadniczo prawo dopuszcza dwie możliwości dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Sprawa jest znacznie prostsza, gdy małżonkowie rozstają się w zgodzie i wyrażają chęć, aby dokonać wspólnych ustaleń w tym zakresie. Wówczas wystarczy zawrzeć umowę o podział majątku u notariusza. Na tej podstawie zostanie ustanowiona własność poszczególnych aktywów i pasywów.

Nieco inaczej jest w przypadku, gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia i tym samym nie są zgodni co do sposobu podziału majątku. Wówczas jedyną możliwością jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Wówczas to orzecznik dokona sądowego podziału majątku i wskaże, kto zachowa prawo własności do jego określonych składników.

Świadcząc usługi prawne we Wrocławiu, zauważam, że w większości przypadków podział majątku następuje na mocy orzeczenia sądowego. Rozwody bywają burzliwe, zaś kwestia rozdzielenia dorobku wzbudza w byłych małżonkach jeszcze większe emocje. Z tego względu warto dobrze zabezpieczyć swoje interesy i skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

Od czego zacząć, aby uzyskać sądowy podział majątku?

Najprościej mówiąc, niezbędne jest złożenie wniosku do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Trzeba jednak pamiętać o uiszczeniu opłaty w wysokości 1000 złotych. Jest ona stała i niezależna od wartości majątku. Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału, kwota będzie znacznie niższa, gdyż będzie wynosić jedynie 300 złotych. W takim przypadku konieczne jest jednak złożenie gotowego projektu.