Upadłość konsumencka - Wrocław

W zakresie upadłości pomagamy nie tylko firmom, ale również osobom fizycznym. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi czasem jedyny ratunek w trudnej sytuacji finansowej. Może doprowadzić do redukcji lub nawet całkowitego umorzenia zobowiązań. Warunkiem koniecznym jest jednak zaistnienie niezawinionej niewypłacalności przez osobę fizyczną, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Należy udowodnić, że dłużnik stał się niewypłacalny przez niezależne od niego okoliczności, co oznacza, że nie może on umyślnie doprowadzić do złej sytuacji finansowej. Odrzucenie wniosku jest możliwe również wtedy, gdy okaże się, że upadłość nastąpiła przez rażące niedbalstwo dłużnika.

Dla naszych Klientów przygotowujemy dokumenty oraz wnioski niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Mamy doświadczenie w usługach prawnych, które pozwala nam rzetelnie ocenić indywidualną sytuację danej osoby. Analizy Państwa sprawy dokonamy bezpłatnie. Wspieramy Klientów na każdym etapie procesu oddłużeniowego, a także zapewniamy reprezentację na każdym etapie postępowania.

 

wizyta-u-prawnika

Prowadzenie spraw z zakresu upadłości konsumenckiej

W naszej kancelarii we Wrocławiu zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu upadłości konsumenckiej zarówno w zakresie postępowań upadłościowych, które odbywają się w trybie zwykłym, jak i uproszczonym. Upadłość konsumencka w trybie zwykłym prowadzona jest w formie postępowania sądowego, nadzorowanego przez sędziego-komisarza. W przypadkach, w których sytuacja majątkowa dłużnika nie wymaga dokonywania skomplikowanych ustaleń, do ogłoszenia upadłości konsumenckiej może dojść w postępowaniu uproszczonym, w którym syndyk podejmuje czynności, zmierzające do spłaty wierzycieli. W takim postępowaniu rola sądu sprowadza się do podejmowania kluczowych decyzji w sprawie. Niezależnie od trybu, w jakim toczy się upadłość konsumencka, postępowanie ma na celu umożliwienie rozłożenia zadłużenia na raty lub umorzenia długów.

 

Jakie warunki należy spełnić, by ogłosić upadłość konsumencką?

  • konsument musi udowodnić, że utracił zdolność do spłaty zobowiązań pieniężnych,
  • utrata zdolności do spłaty zobowiązań nie może nastąpić ze względu na rażące zaniedbanie ze strony dłużnika lub jego umyślne działanie,
  • konsument w ciągu ostatnich dziesięciu lat nie może występować o procedurę upadłościową.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące upadłości konsumenckiej, chętnie na nie odpowiemy i wyjaśnimy niezrozumiałe kwestie. Nasza siedziba mieści się we Wrocławiu. Można się z nami skontaktować również telefonicznie.