Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyć można nieruchomość, kredyt czy samochód. Takie praktyki są coraz popularniejsze z uwagi na szereg niebezpieczeństw, które grożą zarówno dobrom materialnym, jak i ludziom. W przypadku nagłego zdarzenia wystarczy zgłosić się do ubezpieczyciela, który często pokrywa koszty, na przykład związane z remontem nieruchomości po pożarze. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Kiedy może to zrobić i jak sobie z tym poradzić?

Jakie są przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania? 

Odmowa wypłaty odszkodowania to niezwykle stresujący moment. Właśnie dlatego, warto wiedzieć, jakie mogą być przyczyny takiej decyzji, aby jej uniknąć. Sytuacja najczęściej ma miejsce w następujących sytuacjach:

  • zdarzenie, które nie było objęte ochroną ubezpieczeniową (na przykład dom został ubezpieczony od pożaru i powodzi, a doszło do włamania),
  • ubezpieczony nie opłacił składki,
  • poszkodowany zataił dane albo podał nieprawdziwe informacje,
  • szkoda została wyrządzona umyślnie,
  • ubezpieczony nie przedstawił wystarczających dowodów, które potwierdziłyby zaistnienie zdarzenia,
  • do zdarzenia doszło poza terytorium wskazanym w umowie.

Co więcej, w przypadku ubezpieczenia na samochód ubezpieczyciel może również odmówić wypłaty odszkodowania w sytuacji, w której ubezpieczony prowadził pojazd w stanie nietrzeźwym albo złamał przepisy ruchu drogowego.

Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania? 

Należy wspomnieć, że ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania jest mniejsze, jeżeli ubezpieczony dokładnie zapozna się z treścią umowy. Niestety często zdarza się tak, że zdaje sobie sprawę z niektórych zapisów dopiero w momencie ubiegania się o odszkodowanie. Czasami jednak zdarza się tak, że wszystko wskazuje na to, że warunki zawarte w umowie zostały spełnione, a mimo to ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania.

W takich sytuacjach często jedynym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z kancelarią prawną, a następnie skierowanie sprawy do sądu. Taki krok warto podjąć po nieudanych próbach negocjacji z zakładem ubezpieczeń oraz złożeniu reklamacji, która uwzględnia procedury określone przez ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że odmowa wypłaty odszkodowania nie zawsze musi oznaczać, że świadczenie nie zostanie wypłacone, jednak aby tak było, należy podjąć stosowne kroki.