Jak w skuteczny sposób dochodzić należności?

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze jest ryzykiem. Mamy do czynienia z klientami, którzy opóźniają się z zapłatą należności, a niekiedy są niewypłacalni. Możemy być ostrożni i kontrolować firmy, z którymi chcemy współpracować, ale pomimo tego zawsze zdarzy się nierzetelny kontrahent, zwlekający ze spłatą zobowiązania.

Dochodzenie należności

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze jest ryzykiem. Mamy do czynienia z klientami, którzy opóźniają się z zapłatą należności, a niekiedy są niewypłacalni. Możemy być ostrożni i kontrolować firmy, z którymi chcemy współpracować, ale pomimo tego zawsze zdarzy się nierzetelny kontrahent, zwlekający ze spłatą zobowiązania. Przestaje reagować na nasze telefony i ponaglenia. Jeśli jest to kwota niewielka, a takich klientów mamy kilku, firma sobie poradzi, jednak mając długą listę takich kontrahentów, stracimy płynność finansową. Dlatego nie powinniśmy czekać zbyt długo, ponieważ firma zalegająca z zapłatą należności, może być już o krok od bankructwa, wierzyciele ustawiają się w kolejce. Im szybciej zaczniemy dochodzić swoich należności, tym szybciej mamy możliwość, odzyskać pieniądze.

Zostać windykatorem

Musimy nękać dłużnika, by zwrócił należność, jednak przychodzi taki moment, że żadne sposoby nie skutkują. Nawet osobiste wizyty, kończą się fiaskiem, bo dłużnik uparcie twierdzi, że nie ma pieniędzy, podając wiele powodów, tego stanu rzeczy. Polubowne działania zmierzające do odzyskania należności, pochłaniają dużo czasu. Systematyczne kontakty i negocjacje, nie kończą się sukcesem, jeśli klient nie będzie zainteresowany spłatą zaległości. Musimy zawsze działać zgodnie z prawem, nie możemy stosować żadnych form zastraszania. Odzyskanie należnych pieniędzy jest uzależnione od nastawienia i kondycji finansowej naszego dłużnika. Kiedy ma chwilowe opóźnienie, ureguluje, choć to może potrwać. Kiedy jednak kontrahent jest nieuczciwy, nic nie zdziałamy, co nie znaczy, że mamy zapomnieć o długu. Powinniśmy zwrócić się do Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Beata Kotula, która zajmuje się m.in. windykacją należności. Prawnicy posiadamy szeroką wiedzę z zakresu prawa i pomogą nam odzyskać pieniądze.

Odzyskiwanie należności przez Kancelarię Radców Prawnych

Kancelaria Radcy Prawnego przygotowuje wezwanie do zapłaty i prowadzi negocjacje z dłużnikiem, próbując ugodowo zakończyć spór, odzyskując należne pieniądze. Na etapie polubownym prawnik przygotowuje dokumentację, w celu zawarcia ugody z naszym kontrahentem. Jeśli problemy finansowe naszego dłużnika są chwilowe, podpisze ugodę i odzyskamy należność. Jeśli jednak nie chce porozumieć się w sprawie spłaty, kancelaria skieruje sprawę na drogę sądową. Zanim jednak sprawa trafi do sądu, prawnik musi przeanalizować odpowiedni dobór skutecznego postępowania, w celu szybszego uzyskania tytułu egzekucyjnego, czy zabezpieczenia dochodzonego zobowiązania, przez wierzyciela. Chodzi o zabezpieczenie powództwa, żeby uniemożliwić wyzbycie się majątku, przez dłużnika. Kancelaria Prawna na tym etapie windykacji, przygotowuje pozew oraz wniosek o zabezpieczenie powództwa, a także prowadzi postępowanie sądowe do momentu jego zakończenia, prawomocnym wyrokiem. Kolejnym działaniem Radcy Prawnego jest egzekucja. Ten etap obejmuje wszystkie czynności, które mają na celu wyegzekwowanie należności, przez komornika. Prawnik składa wniosek do kancelarii komorniczej i monitoruje cały proces egzekucji.