Podstawowe zasady dziedziczenia.To musisz wiedzieć

Na początku wskazać należy fundamentalne dla prawa spadkowego stwierdzenie, które też otwiera księgę Kodeksu cywilnego dotyczącą spadków. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W tym zdaniu zamyka się esencja instytucji dziedziczenia. Aby jest zrozumieć, można przeanalizować je słowo po słowie – od dokładnego określenia owych praw i obowiązków, przez zdefiniowanie przechodzenia i momentu śmierci, aż po wskazanie kręgu spadkobierców – osób, na które przechodzi spadek.

Dziedziczenie krok po kroku. Co trzeba wiedzieć?

Z chwilą śmierci spadek się otwiera. W tym też momencie spadkobiercy wchodzą w całość majątkowych praw i obowiązków. Oznacza to, że nie dla dziedziczenia nie jest konieczne złożenie oświadczenia – spadkobiercą staje się albo ustawowy dziedzic, albo osoba wskazana w testamencie, z momentem śmierci spadkodawcy. Oświadczenie o przyjęciu spadku można złożyć, jeżeli konieczne jest to dla dalszych działań; jeżeli nie chcemy przyjąć spadku, musimy w ciągu 6 miesięcy złożyć oświadczenie o jego odrzuceniu.

W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe. Pozostają tu do wyjaśnienia dwie kwestie. Po pierwsze, należy pamiętać o tym, że spadek to nie zawsze może oznaczać przyrost. Owe obowiązki mogą oznaczać długi spadkowe, które spadkobierca będzie musiał pokryć.  Po drugie, chodzi o prawa i obowiązki majątkowe, czyli niezwiązane ściśle z osoba zmarłego.

Podstawą dziedziczenia może być ustawa, testament, lub jednocześnie i ustawa, i testament. Do dziedziczenia ustawowego dochodzi, jeżeli zmarły nie pozostawił ważnego testamentu. Krąg spadkobierców wskazany jest dokładnie w tytule II księgi IV Kodeksu cywilnego. Analizując przepisy można określić krąg osób dziedziczących w danym wypadku – na pewno pomoc w tym prawnik, w którego zakres usług wchodząc sprawy spadkowe. Inaczej ukształtowane może być dziedziczenie w drodze testamentowej – i także wtedy osoby szczególnie do tego uprawnione mogą liczyć na zachowek.