Komu i kiedy przysługuje odszkodowanie komunikacyjne?

Wypadki komunikacyjne są wydarzeniem ogromnie stresującym dla wszystkich uczestników. Ze względu na coraz większą liczbę pojazdów na drogach, zwiększyła się również ilość wypadków. Z tego powodu pojawiły się obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, znane szerzej jako OC, z których możemy w określonych sytuacjach możemy otrzymać odszkodowanie komunikacyjne. Zgodnie z definicją odszkodowanie komunikacyjne przysługuje osobie poszkodowanej, która na skutek kolizji bądź wypadku drogowego doznała szkody rzeczowej lub osobowej. Jego celem jest rekompensata finansowa szkody, która powstała podczas wypadku.

Gdzie zgłosić szkody odniesione w wypadku aby otrzymać odszkodowanie?

Szkody należy zgłaszać bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy. W stosownym oświadczeniu sprawca powinien wskazać swojego ubezpieczyciela. Firmy ubezpieczeniowe często w celu oszczędności zaniżają sugerowaną kwotę odszkodowania. Wielu poszkodowanych nie otrz się o zwrot kosztów naprawy pojazdu, wizyt lekarskich, rehabilitacji, koszty dojazdów do placówek medycznych a także zwrot wydatków na sprzęt rehabilitacyjny czy opatrunki.ymuje informacji o uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Z tego powodu, w sprawie odszkodowania komunikacyjnego najlepiej skontaktować się z rzetelną kancelarią prawną, która pomoże nam uzyskać pełną kwotę odszkodowania.

Komu i w jakich sytuacjach przysługuje odszkodowanie komunikacyjne?

Odszkodowanie osobie poszkodowanej wypłacane jest z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu mechanicznego, jeżeli szkoda powstała na skutek ruchu tego pojazdu. Odszkodowanie z OC sprawcy może obejmować sytuacje, które wystąpiły podczas:

  • Wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego,
  •  Załadowywania bądź rozładowania pojazdu mechanicznego,
  • Zatrzymania lub postoju pojazdu.

Odszkodowanie komunikacyjne jest przyznawane również jeżeli szkoda powstała przez ruch zespołów pojazdów, jak na przykład auto z przyczepką, czy auta połączone w celu holowania. Jeżeli podczas wypadku doszło do uszkodzenia mienia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź śmierci, sprawca jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania, które wypłacane jest przez zakład ubezpieczeń. Jeżeli sprawca nie posiada OC bądź jego tożsamość nie jest znana, wniosek o odszkodowanie należy kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje każdemu poszkodowanemu w wypadku, jeżeli nie jest on jego sprawcą. Dotyczy to kierowców, pasażerów, rowerzystów i pieszych. Pasażerowie sprawcy również mają prawo ubiegać się o odszkodowanie. Osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym w ramach odszkodowania mogą ubiegać.