Jak wygląda postępowanie windykacyjne?

Brak opóźnień w płatnościach za faktury umożliwia poprawne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Niestety często zdarza się tak, że należności płacone są z opóźnieniem albo firma ma problem z wyegzekwowaniem ich od dłużników. To z kolei może narazić przedsiębiorstwo na straty finansowe, które w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do jego upadłości. Właśnie dlatego w takich sytuacjach często niezbędne okazuje się podjęcie czynności windykacyjnych, które dzielą się na kilka etapów. Jak wygląda postępowanie windykacyjne?

Czym jest windykacja polubowna? 

Pierwszym krokiem, który powinno podjąć przedsiębiorstwo wobec osoby czy firmy, która ma wobec niego zaległości finansowe, jest windykacja polubowna, która charakteryzuje się ugodowym podejściem. Dzięki rozpoczęciu działań, które mają spowodować wypłacenie należności, możliwe jest pozostanie w dobrych relacjach z osobą czy podmiotem, który zalega ze spłatą.

Kluczowym elementem windykacji polubownej jest poinformowanie dłużnika listownie lub mailowo o tym, że termin płatności minął, a także zawarcie informacji o tym, jakie konsekwencje mogą wyniknąć braku zapłaty i wyznaczeniu jej konkretnego terminu. Dzięki podjęciu takiego kroku dłużnik dowiaduje się również o tym, że grozi mu sprawa w sądzie, która wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami. Często zdarza się tak, że jest to wystarczająca motywacja do tego, by środki zostały wypłacone lub do podjęcia negocjacji dotyczących spłaty zaległych opłat w ratach.

Kiedy zdecydować się na windykację sądową, a kiedy na egzekucyjną? 

Zdarzają się sytuacje, w których dłużnik nie reguluje należności, do których zapłaty jest zobowiązany wobec wierzyciela. W takich sytuacjach należy podjąć kolejne kroki, które będą wiązały się z poważniejszymi konsekwencjami. Prowadząc obsługę prawną firm w naszej kancelarii windykacyjnej, zwykle sugerujemy wtedy, by rozpocząć etap windykacji sądowej. Przed skierowaniem pozwu do sądu, warto się jednak dobrze przygotować do sprawy. Mowa tutaj przede wszystkim o zebraniu niezbędnej dokumentacji, na przykład wypowiedzenia umowy dłużnika.

W sytuacjach, w których windykacja polubowna i sądowa nie przynoszą oczekiwanych efektów, należy rozpocząć windykację egzekucyjną, która odbywa się z udziałem komornika. W takich przypadkach priorytetem jest dokonanie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika. Czasami jednak zdarza się tak, że nie ma na nim środków. Wówczas niezbędne jest zawłaszczenie jego cennych ruchomości albo nieruchomości.