Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Niekiedy rozwód okazuje się zupełnie nieunikniony. Gdy małżonkowie nie widzą już szans na polepszenie ich relacji, najczęściej decydują się właśnie na podjęcie tego kroku. Zdarza się jednak, że nie zawsze są zgodni, a sam proces staje się burzliwy i emocjonalny. Dotyczy to oczywiście kwestii ustalenia, kto ponosi winę za rozpad pożycia. Czy wiesz, jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie i na czym w ogóle polega takie postępowanie?

Na czym polega rozwód z orzeczeniem o winie?

W toku postępowania sąd dąży do ustalenia, kto ponosi winę rozkładu pożycia. Wynika to bezpośrednio z art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Warto jednak pochylić się nad § 2 wspomnianego przepisu. Zgodnie z jego brzmieniem, małżonkowie mogą żądać zaniechania takiego orzekania. Słowem, to od woli stron lub strony zależy, czy sąd będzie prowadził takowe ustalenia.

Aby wszcząć takie postępowanie, niezbędne jest złożenie pozwu rozwodowego. Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że to najtrudniejsze do skonstruowania pismo w całym procesie. Ze względu na fakt, że kluczem jest wykazanie, że druga strona ponosi winę, pozew musi być dobrze dopracowany. Pomoże Ci w tym radca prawny. Rozwody we Wrocławiu prowadzimy od wielu lat, dlatego zachęcamy Cię do podjęcia kontaktu.

Jak udowodnić, że małżonek jest winny rozpadu małżeństwa?

Pojęcie winy nie doczekało się legalnej definicji. Uznaje się jednak, że jest to takie działanie lub zaniechanie, które miało bezpośredni wpływ na trwały i zupełny rozkład pożycia. Aby sąd przychylił się do takiego żądania, niezbędne jest przedstawienie rzetelnych i konkretnych dowodów. W zależności od charakteru sprawy mogą to być przykładowo wydruki rozmów, notatki urzędowe i policyjne, fotografie, nagrania, dokumentacja medyczna, zeznania świadków i wiele, wiele więcej.

Aby przedstawione dowody były skuteczne, powinny być zarazem poparte stosowną argumentacją. Należy mieć bowiem na uwadze, że druga strona najczęściej stara się je obalić. Z tego względu warto zgłosić się po pomoc do profesjonalnego pełnomocnika.