Najczęstsze przyczyny sporów spadkowych

Śmierć w rodzinie jest bardzo przykrym przeżyciem. Oprócz żałoby najbliżsi denata muszą zając się również kwestiami prawnymi, związanymi z dziedziczeniem majątku. Niestety nie zawsze wszystkie sprawy da rozwiązać się bez wdawania w spór z pozostałymi członkami rodziny. Istnieje kilka najczęściej powtarzających się sytuacji, które doprowadzają do rozpoczęcia sporów spadkowych.

Z jakiego powodu najczęściej dochodzi do rozpoczęcia sporów spadkowych?

Podstawą powstawania sporów spadkowych jest rozczarowanie oraz poczucie niesprawiedliwości członków rodziny, związane z podziałem spadku. Najczęściej rozżalenie spadkobiercy jest spowodowane innym od oczekiwanego podziałem majątku. Wydawałoby się, że przepisy prawne regulują wszelkie okoliczności związane ze spadkiem. Zgodnie z nim spadek możemy nabyć, jeżeli jesteśmy jednym ze spadkobierców wskazanych przez ustawę kodeksu cywilnego, bądź przez spadkodawcę w jego testamencie. Mimo obowiązujących praw wciąż tworzone są spory o podział masy spadkowej.

Jednym z najczęstszych powodów powstawania sporów spadkowych jest przekonanie spadkobiercy, że jego część spadku powinna być większa niż to co otrzymał w udziale. Sprawy spadkowe z tego tytułu są zdecydowanie najpowszechniejsze. Dużym problemem jest przede wszystkim podział majątku nieruchomego i ruchomego pomiędzy wszystkie osoby dziedziczące, tak aby każda z osób była zadowolona z zaproponowanego rozwiązania.

Sprawy spadkowe komplikują się również wtedy, kiedy krąg spadkobierców powiększa się o osoby, które wcześniej nie były brane pod uwagę podczas obejmowania spadku. Tego rodzaju problemy pojawiają się w sytuacjach, kiedy pojawiają się dzieci spoza małżeństwa zmarłego, które również posiadają prawo do dziedziczenia. Nawet sporządzenie testamentu nie zawsze pozwala na uniknięcie problematycznych sytuacji. Jeżeli spadkobiercy nie zgadzają się z zapisami, mogą doprowadzić do jego podważenia.

Ważna jest również informacja, że osoby wskazane jako spadkobiercy zgodnie z prawem muszą wypłacić zachowek dziedziczącym, którzy zostali pominięci w testamencie. Wcześniejsze darowizny otrzymane przez spadkodawcę również wliczają się w masę spadkową. Kolejnym powodem sporów spadkowych, który powtarza się całkiem często jest wydziedziczenie. Osoby, które zostały pozbawione możliwości dziedziczenia, po dostarczeniu odpowiednich dowodów mogą odwoływać się od testamentu. Nabycie majątku może zostać utrudnione przez innych spadkobierców, jeżeli udowodnią, że osoba z kręgu dziedziczących nie powinna mieć prawa do spadku.