Jak ogłosić upadłość firmy zgodnie z prawem?

Prowadzenie działalności gospodarczej o różnym profilu związana jest z ryzykiem upadłości. Problem z czasową niewypłacalnością może dotknąć każdego przedsiębiorcę. Dlatego w przypadku pojawienia problemów finansowych przedsiębiorstwo ma możliwość ogłoszenia upadłości. Zanim jednak to zrobi, właściciel firmy powinien poznać prawne aspekty i możliwości ogłoszenia upadłości.

Czym jest upadłość firmy?

Upadłość firmy to stan, w którym przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne. Oznacza to, że firma nie jest w stanie wykonać zobowiązań pieniężnych z powodu braku możliwości finansowych. Ponadto przedsiębiorstwo nie ma żadnych perspektyw, aby jego sytuacja się poprawiła. Mowa tu o momencie, gdy firma utraciła płynność finansową, a jej przywrócenie jest niemożliwe. W takiej sytuacji można rozpocząć procedurę związaną z ogłoszeniem upadłości firmy. Warto pamiętać, że upadłość firmy mogą ogłosić nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale również jednoosobowe działalności i osoby fizyczne.

Jak zgłosić upadłość?

Aby ogłosić upadłość przedsiębiorstwa, należy zgłosić wniosek do odpowiedniego sądu. Nieceniona będzie tutaj pomoc, jaką oferuje nasza kancelaria windykacyjna. Adwokaci pomogą w napisaniu wniosku upadłościowego oraz dopełnieniu wszelkich formalności na czas. Jest to bardzo ważne, ponieważ przedsiębiorca musi zgłosić upadłość w czasie do 2 tygodni od momentu wystąpienia braku płynności finansowej. W ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku właściwy sąd podejmie działania, takie jak zabezpieczenie majątku firmy. Nasi specjaliści nie tylko pomogą w sporządzeniu wniosku, niezbędnej dokumentacji i wyborze formy upadłości, ale również służą pomocą podczas negocjacji z wierzycielami.

Z czym wiąże się upadłość firmy?

Złożenie wniosku o upadłość firmy nie oznacza jeszcze, że sąd upadłość uzna. Cały proces jest skomplikowany i długotrwały. Podczas jego trwania, firma dalej może prowadzić działalność, jednak jest zazwyczaj mocno ograniczona przez zabezpieczenie majątku. Cały majątek przedsiębiorstwa zostaje zabezpieczony na poczet spłaty wierzycieli i staje się majątkową masą upadłościową. Warto również mieć na uwadze, że zadłużona firma powinna w pierwszej kolejności wywiązać się ze zobowiązań publicznoprawnych.