Upadłość konsumencka w dobie koronawirusa. Co warto wiedzieć?

Prowadzenie firmy wiąże się nie tylko z zyskami, ale również możliwością upadłości. Szczególnie ostatnie kilka miesięcy były ogromnym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców, ponieważ koronawirus wywarł znaczący wpływ na gospodarkę. Jeśli przedsiębiorstwo całkowicie utraciło płynność finansową na skutek obecnej sytuacji, może zgłosić upadłość konsumencką. Jednak zanim się to zrobi warto wiedzieć, z czym wiąże się upadłość konsumencka.

Czym jest upadłość konsumencka?

Z upadłością konsumencką mamy do czynienia, kiedy dochody przedsiębiorstwa są zbyt niskie, aby pokryć wydatki konieczne do utrzymania działalności oraz ewentualne zobowiązania wobec innych podmiotów. Upadłość konsumencka związana jest z redukcją lub umorzeniem zobowiązań zarówno osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jak i osoby fizycznej wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku wystąpienia niezawinionej niewypłacalności. Obsługa prawna firm, to usługa którą oferuje nasza Kancelaria, w ramach której rozwiejemy wszelkie wątpliwości, czy zgłoszenie upadłości jest dobrym rozwiązaniem w dobie koronowirusa.

Upewnij się, że na pewno firma jest niewypłacalna

Obecna sytuacja sprawia wiele trudności przedsiębiorcom z różnych branż. Zauważalne jest spowolnienie gospodarcze i chwilowe problemy finansowe. Zanim przedsiębiorstwo zdecyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, powinno dokładnie przeanalizować swoją sytuację. Aby zgłosić upadłość konsumencką, przedsiębiorstwo powinno utracić zdolność do wykonania swoich zobowiązań oraz opóźniać ich spłatę powyżej 3 miesięcy. Ponadto niewypłacalność dotyczy sytuacji trwałej i nieodwracalnej. Dlatego chcąc zgłosić upadłość konsumencką, warto tę kwestię przedyskutować z doświadczonym prawnikiem, który podpowie najlepsze rozwiązanie oraz pomoże przeprowadzić proces upadłościowy.

Jak zgłosić upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie i złożenie do sądu odpowiedniego wniosku. Należy również wnieść opłatę w wysokości 30 zł. W wypełnieniu wniosku oraz dopełnieniu wszelkich formalności pomogą nasi specjaliści. Warto mieć na uwadze, że sąd decyduje, czy długi oraz jaka ich część może zostać umorzona, a jaką przedsiębiorca będzie musiał spłacić. W przypadku nakazu spłaty sąd wyda harmonogram spłaty. Może to wiązać się ze sprzedażą mienia konsumenta, który zgłasza upadłość.